ÚvodProfilCertifikatKvalitaKontakty

POLITIKA KVALITY

 

Manažment spoločnosti Ľubomír Višňovský – výroba výrobkov z plastov, vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu, vyhlasuje svoju Politiku kvality s nasledovnými princípmi:
 
 
1. Manažment spoločnosti Ľubomír Višňovský – výroba výrobkov z plastov, vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu, vyhlasuje svoju Politiku kvality s nasledovnými princípmi:
   
2. Vysoká kvalita všetkých cinností v oblasti lisovania výrobkov z plastických hmôt, realizácie zákaziek v oblasti priemyslu a tepelnej techniky  sú predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.
   
3. Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.
   
4. Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.
   
5. Dodávateľov komponentov a služieb aktívne začleňujeme do nášho systému manažérstva kvality.
   
6. Trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti.
   
7. Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.
   
8. Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
   
    Ľubomír Višňovský
 lacne parfemy
lacné parfemy


TOPlist

.:: Táto stránka je umiestnená na serveri BelasaNet ::.